Grzegorz Braun pierwszy zebrał podpisy i rejestruje się jako kandydat na prezydenta Rzeszowa!

Grzegorz Braun pierwszy zebrał podpisy i rejestruje się jako kandydat na prezydenta Rzeszowa!

W dniu 9 kwietnia KWW Grzegorz Braun - Konfederacja jako pierwszy komitet składa wniosek o rejestrację kandydata, po uzyskaniu niezbędnej ilości podpisów.